MAQAM IKHLAS

“Ikhlas adalah rahsia Allah dan seorang hamba. Rahsia ini tidak diketahui oleh Malaikat sehingga ia tidak dapat mencatatnya, dan tidak pula diketahbui oleh syaitan sehingga ia tidak dapat merosaknya, serta tidak pula diketahui oleh hawa nafsu sehingga ia tidak boleh menyelewengkannya.” “Permulaan Zikir itu  membilang-bilang tasbih. Zikir itu juga bukan laju atau lambat. Hakikat zikir…